Kurs/ foredrag/ undervisning

Kurs i frilansjournalistikk

I perioden 1991-97 holdt jeg profesjonaliseringskurs for nye frilansjournalister i Norsk Journalistlag , der temaene blant annet er orientering i mediefloraen, ideklekking, gjenbruk, salg, møte med oppdragsgiver og prisfastsettelse. Jeg videreutviklet dette kurset for Institutt for journalistikk, der jeg hadde kurset «Frilansferdigheter» fra 1997 til 2001, da boken min ved samme navn kom ut på I.J-forlaget. I tillegg tar jeg i dette kurset  med etiske frilansdilemmaer, og håndtering av avslag og  motgang i yrket. Øvelser og rollespill er en viktig del av kurset.

Bildespill for Den kulturelle skolesekken

Jeg forteller norske barns krigsopplevelser i ord og tegning  med utgangspunkt i tegneseriebøkene «Bomber over barneskolen» og «Flukt og flammer» .  Dette kombinerer jeg med samtale med grunnskoleelevene om 2. verdenskrig, og elevene får anledning til å fortelle historier fra egen families, eller i noen tilfeller – egne krigsopplevelser.  Jeg har besøkt skoler i Hordaland og Finnmark i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

Undervisningspakke om okkupasjon og krig

Siden 2011 har jeg samarbeidet med Rafto-stiftelsen om undervisningspakken om okkupasjon og krig, der mitt bildespill fra bombingen av Laksevåg, inngår i pakken. Dette programmet er rettet mot elever fra ungdomsskole og videregående skole.

Det er stengt for kommentarer.